afketsen

afketsen
{{afketsen}}{{/term}}
I 〈onovergankelijk werkwoord〉
[afstuiten] ricochet 〈kogel e.d.〉glance off
[figuurlijk] fall throughfail
voorbeelden:
2   daarop is het plan afgeketst that is what caused the plan to fail
II 〈overgankelijk werkwoord〉
[doen afstuiten] bounce off
[figuurlijk] rejectdefeat 〈voorstel〉, frustrate 〈plannen〉, turn down 〈sollicitatie, voorstel〉

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”